savijanje

SATO COMPANY

Glodanje

.

Glodanje metalaPosle struganja, glodanje je najvažniji postupak obrade metala. Glodanje je takav postupak kod kojeg alat vrši glavno kretanje. Tim postupkom možemo obraditi zupčanike, ravne ploče, navoje…Pomoćno kretanje kod glodanja je pod uglom u odnosu na osu rotacije alata i obavlja ga obradak ili alat. Zato je glodanje složenija operacija od bušenja i struganja zbog većeg broja oštrica.

Glodanje je postupak mašinske obrade pomoću rotacionih sekača za uklanjanje materijala uvlačenjem glodala u radni komad. To se može postići promenljivim smerom na jednoj ili nekoliko osa, brzinom glave rezača i pritiskom.glodanje glodanje
glodanje glodanje
glodanje glodanje
glodanje glodanje
glodanje glodanje
glodanje glodanje
js sliderGlodanje pokriva širok spektar različitih operacija i mašina, na skalama od malih pojedinačnih delova do velikih operacija glodanja za teške bande. To je jedan od najčešće korišćenih procesa za obradu prilagođenih delova do preciznih tolerancija.