savijanje

SATO COMPANY

Zavarivanje

.

Zavarivanje metalaZavarivanje uz delovanje pritiska je spajanje metalnih delova pritiskom, bez ili uz lokalno ograničeno zagrevanje, uglavnom bez korišćenja dodatnog materijala.

Različiti izvori energije se mogu koristiti za zavarivanje, kao što je mlaz vrućih plinova (plinski plamen ili mlaz plazme), električni luk, tok nabijenih čestica (mlaz elektrona ili iona u vakuumu), tokovi zračenja (laser), električna struja (elektrootporno zavarivanje), trenje, ultrazvuk i sl.


glodanje glodanje
glodanje glodanje
js sliderZavarivanje se može obavljati u radionici, na otvorenom prostoru, u vodi ili u svemiru.